Ochrona Zdrowia, a BHP

2019-10-25

W dniu 7 maja 2019r., odbyła się konferencja poświęcona Ochronie Zdrowia, a BHP z udziałem Przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach. 

Prezes Oddziału starachowickiego OSPSBHP Pan Andrzej Lis przywitał serdecznie wszystkich gości, następnie przedstawił program zebrania.

Następnie wysłuchaliśmy wystąpienia prelegenta Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy - Kielce, który omówił tematykę "Inicjatywy prozdrowotne realizowane przez WOMP" we współpracy ze Służbami BHP.

W drugiej części zebrania wysłuchaliśmy wystąpienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Oddział Starachowice, który przedstawił tematykę "Choroby pokleszczowe - Bolerioza".