Prezes Andrzej Karykowski w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia

2018-01-26

Mamy zaszczyt poinformować, że Prezes naszego oddziału Pan Andrzej Karykowski, podczas zjazdu nadzywczajnego delegatów Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających w dniu 8 grudnia 2017r. zdobył 73 głosy i został członkiem Zarządu Głównego OSPSBHP !

Szanowny Panie Prezesie!

 

W związku z wyborem na zaszczytną funkcje do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, prosimy o przyjęcie serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem zaufania, jakim obdarzyli Pana delegaci i my członkowie oddziału starachowickiego.

Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania, na osiągnięcie konkretnych celów i rozwiązania trudnych spraw.

Życzymy wytrwałości i umiejętności w dążeniu do planowanych oraz oczekiwanych przez Stowarzyszenie zadań i wyzwań.

Z wyrazami szacunku

Koleżanki i koledzy z oddziału starachowickiego