Wyjazd studyjny do Elektrowni Kozienice

2017-11-04

W dniu 30 września br. oddział starachowicki OSPSBHP, zorganizował wyjazd studyjny do Elektrowni Kozienice dla członków oddziału oraz zaproszonych gości z oddziału kieleckiego.

Elektrownia Kozienice została przekazana do eksploatacji 1972 roku. Obecnie jest największą Elektrownią w Polsce opalaną węglem kamiennym i należy do Grupy Energetycznej ENEA S.A. Zlokalizowana jest na lewym brzegu Wisły, 75 km na południe od Warszawy, usytuowana w pobliżu Kozienickiego Parku Krajobrazowego - obszaru specjalnie chronionego, dla którego obowiązują zaostrzone normy ochrony środowiska. Zatrudnia ponad dwa tysiące pracowników. Elektrownia posiada otwarty układ chłodzenia skraplaczy z rzeki Wisły, zasilana przez 10 wysokosprawnych bloków energetycznych: 8 bloków (215 - 225) MW i 2 bloki (535 - 560) MW, o łącznej mocy osiągalnej 2880 MW, co daje 11 % udziału w rynku produkcji energii elektrycznej w Polsce. Zdolność produkcyjna zainstalowanych jednostek wytwórczych rocznie to ok. 15 TWh. Moc zainstalowana oraz położenie sprawiają, że Elektrownia Kozienice jest jednym z najważniejszych węzłów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Od 1998 roku urządzenia elektrowni są ciągle modrnizowane, a plan modernizacji zatwierdzony jest do roku 2020. Obecnie na ukończeniu jest nowy blok energetyczny o mocy 1075 MW, który ma zostać oddany do użytku w grudniu 2017. Elektrownia wywarła na uczestnikach wycieczki ogromne wrażenie poprzez swoją wielkość i zaawansowaną technikę wytwarzania energii elektrycznej.

Po zakończeniu części studyjnej, uczestnicy udali się do ośrodka wypoczynkowego w Nadleśnictwie Marcule, słynącego z pięknego ogrodu dendrologicznego (arboretum), gdzie na powierzchni 7,9 ha zgromadzono ponad 600 gatunków drzew i krzewów rodzimego pochodzenia oraz całej strefy klimatu umiarkowanego. Tam, w pięknych okolicznościach przyrody, organizatorzy przygotowali ognisko przy akompaniamencie zaproszonego zespołu muzycznego.

Paweł Strzelec