Zebranie Wielkanocne 2019

2019-06-14

W dniu 11 kwietnia 2019r., odbyło się zebranie Wielkanocne członków Oddziału starachowickiego OSPSBHP wraz z zaproszonym Zastępcą Okręgowego Inspektoratu Pracy - Panem Janem Jóźwikiem.    

Prezes Oddziału starachowickiego OSPSBHP Pan Andrzej Lis, przedstawił program zebrania i złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia.

Następnie Zastępca Okręgowego Inspektoratu Pracy - Pan Jan Jóźwik omówił tematykę z prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały prewencyjno-promocyjne.

W drugiej części zebrania wszyscy obecni obejrzeli film dot. „100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy”,  oprócz tego ww. Zastępca Okręgowego Inspektoratu Pracy przedstawił działania PIP: wypadki, kontrola bhp, osoby niepełnosprawne, młodociani, kontrola legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, BHP w zakładach pracy oraz ograniczenie zagrożeń wypadkowych itp.  Oprócz tego wszyscy wysłuchali o zadaniach prewencyjno-promocyjnych, które realizuje Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach.

Sekretarz: Krzysztof Chudyk