Kontakt

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP 

Oddział w Starachowicach

ul. Radomska 53 (budynek MZK, dział BHP), 27-200 Starachowice

KRS 0000340234, Regon  260340668, NIP 664-196-94-07

Bank Spółdzielczy Starachowice: 59 8518 0006 2001 0005 3426 0001

http://starachowice.ospsbhp.pl  e-mail: starachowice@ospsbhp.eu

 

Andrzej Lis - Prezes

tel. 693 - 115 - 121

e-mail: a.lisosrodekbhp@gmail.com

 

Andrzej Karykowski  – Wiceprezes

tel. 608 - 690 - 925

e-mail: bhp@mzk-starachowice.pl

 

Krzysztof Magdziarz  Wiceprezes

tel. 608 - 441 - 089

e-mail: krzysztof.magdziarz@o2.pl

 

Krzysztof Chudyk – Sekretarz

tel. 668 - 316 - 753

e-mail: krzysztof.chudyk.bhp@gmail.com

 

Iwona Kołba – Skarbnik

tel. 695 - 322 - 681

e-mail: iwona_hk@interia.pl